Analizy do prac magisterskich – ceny

Kiedy analiza statystyczna do pracy magisterskiej kosztuje najmniej? Na pewno wtedy, kiedy autor pracy przygotowuje ją samodzielnie. Wtedy jedynymi kosztami, jakie w związku z nią ponosi, jest poświęcony czas. Nic poza nim. I wysiłek intelektualny, bo takim trzeba się wykazać, by analizy statystyczne do prac magisterskich opracowywać. Kiedy zadanie takie zleca się komuś z zewnątrz, […]

Analiza statystyczna przekazywania pobudzenia

Przekazywanie pobudzenia – oparte na analizie statystycznej danych medycznych Impuls nerwowy docierajacy do synapsy  depolaryzuje błonę presynaptyczną co powoduje wydzielanie z pęcherzyków presynaptycznych/tzw.kolbek/odpowiedniego mediatora /transmitera/,do szczeliny synaptycznejMediator przepływa przez szczelinę i łączy się z receptorem w błonie postsynaptycznej powodując zmianę jej polaryzacji, powstają więc potencjały postsynaptyczne, które ulegają sumowaniu i analizie statystycznej. Przy przekroczeniu progu […]

analiza statystyczna

Analiza statystyczna jako jedna z metod weryfikacji przyczynowości

W dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych czynności podejmowanych przez naukowców i poważne przedsiębiorstwa jest określnie przyczynowości wystepowania zjawisk. Badania ilościowe mają zazwyczaj identyfikacje korelacji między zjawiskami przyrodniczymi np. powiązania pkb z zadowoleniem z życia obywateli. Niemniej badanie korelacji jest tylko i wyłącznie identyfikacją współwystępowania zjawisk, które tylko są pewnego rodzaju identyfikacją zmiennych będących tłem badanego […]