Analiza statystyczna przekazywania pobudzenia

Przekazywanie pobudzenia – oparte na analizie statystycznej danych medycznych Impuls nerwowy docierajacy do synapsy  depolaryzuje błonę presynaptyczną co powoduje wydzielanie z pęcherzyków presynaptycznych/tzw.kolbek/odpowiedniego mediatora /transmitera/,do szczeliny synaptycznejMediator przepływa przez szczelinę i łączy się z receptorem w błonie postsynaptycznej powodując zmianę jej polaryzacji, powstają więc potencjały postsynaptyczne, które ulegają sumowaniu i analizie statystycznej. Przy przekroczeniu progu […]

Statystyki w badaniach

W przypadku prac naukowych nie zawsze osoba, która widnieje jako ich autor, faktycznie jest osobą, która taką pracę, napisała. W wielu przypadkach jest przecież tak, że prace naukowe pisze się na zlecenie. Zleceń takich podejmują się osoby, które wiedzą jak pisze się prace naukowe i mają na to czas. Kiedy zleca się pisanie pracy naukowej, […]