Analizy Statystyczne

Blog

Analiza statystyczna przekazywania pobudzenia

Przekazywanie pobudzenia – oparte na analizie statystycznej danych medycznych Impuls nerwowy docierajacy do synapsy  depolaryzuje błonę presynaptyczną co powoduje wydzielanie z pęcherzyków presynaptycznych/tzw.kolbek/odpowiedniego mediatora /transmitera/,do szczeliny synaptycznejMediator przepływa przez szczelinę i łączy się z receptorem w błonie postsynaptycznej powodując zmianę jej polaryzacji, powstają więc potencjały postsynaptyczne, które ulegają sumowaniu i analizie statystycznej. Przy przekroczeniu progu […]

Usługi statystyczne

Badania naukowe prowadzi się w rozmaitych celach. Często prowadzi się je po to, by dzięki otrzymanym wynikom poprawiać sytuacje, jeśli chodzi o leczenie chorób czy zapobieganie pewnym zjawiskom społecznym. Wszystkie badania mają określony cel. W wielu z nich wykorzystuje się usługi statystyczne, bo dzięki temu badania są bardziej wiarygodne. Niekiedy statystyki wykorzystuje się w pracach […]

analiza statystyczna

Analiza statystyczna jako jedna z metod weryfikacji przyczynowości

W dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych czynności podejmowanych przez naukowców i poważne przedsiębiorstwa jest określnie przyczynowości wystepowania zjawisk. Badania ilościowe mają zazwyczaj identyfikacje korelacji między zjawiskami przyrodniczymi np. powiązania pkb z zadowoleniem z życia obywateli. Niemniej badanie korelacji jest tylko i wyłącznie identyfikacją współwystępowania zjawisk, które tylko są pewnego rodzaju identyfikacją zmiennych będących tłem badanego […]

Statystyki w badaniach

W przypadku prac naukowych nie zawsze osoba, która widnieje jako ich autor, faktycznie jest osobą, która taką pracę, napisała. W wielu przypadkach jest przecież tak, że prace naukowe pisze się na zlecenie. Zleceń takich podejmują się osoby, które wiedzą jak pisze się prace naukowe i mają na to czas. Kiedy zleca się pisanie pracy naukowej, […]

Statystyki – znaczenie

Nie w każdej pracy naukowej wykorzystuje się badania. Są takie kierunki, gdzie przeprowadzanie badań jest niemożliwe. Przykładowo w pracach z zakresu literaturoznawstwa nie ma miejsca na badania naukowe. Inaczej wygląda sytuacja w pracach z dziedziny pedagogiki, nauk społecznych czy innych. Tu najczęściej badanie jest integralną częścią pracy i jej koniecznym elementem. Tak wybiera się tematy […]