Analizy Statystyczne

Blog
analiza statystyczna

Analiza statystyczna jako jedna z metod weryfikacji przyczynowości

W dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych czynności podejmowanych przez naukowców i poważne przedsiębiorstwa jest określnie przyczynowości wystepowania zjawisk. Badania ilościowe mają zazwyczaj identyfikacje korelacji między zjawiskami przyrodniczymi np. powiązania pkb z zadowoleniem z życia obywateli. Niemniej badanie korelacji jest tylko i wyłącznie identyfikacją współwystępowania zjawisk, które tylko są pewnego rodzaju identyfikacją zmiennych będących tłem badanego […]

Statystyki w badaniach

W przypadku prac naukowych nie zawsze osoba, która widnieje jako ich autor, faktycznie jest osobą, która taką pracę, napisała. W wielu przypadkach jest przecież tak, że prace naukowe pisze się na zlecenie. Zleceń takich podejmują się osoby, które wiedzą jak pisze się prace naukowe i mają na to czas. Kiedy zleca się pisanie pracy naukowej, […]

Statystyki – znaczenie

Nie w każdej pracy naukowej wykorzystuje się badania. Są takie kierunki, gdzie przeprowadzanie badań jest niemożliwe. Przykładowo w pracach z zakresu literaturoznawstwa nie ma miejsca na badania naukowe. Inaczej wygląda sytuacja w pracach z dziedziny pedagogiki, nauk społecznych czy innych. Tu najczęściej badanie jest integralną częścią pracy i jej koniecznym elementem. Tak wybiera się tematy […]