Wykonywanie analiz statystycznych

Wykonywanie analiz statystycznych jest jednym z najważniejszych etapów dowodzenia naukowego w projektach badań i eksperymentów.

Zbieranie oraz późniejsze opracowywanie danych jest jednym z najważniejszych etapów pracy badawczej. To od poprawnie wykonanych analiz statystycznych, zależy to czy widza jaką produkuje się z badań ma wysoki poziom. To od poprawnie wykonanych statystyk i analiz zależy to czy podsumowana wiedza koresponduje z rzeczywistością jakim jest badanych wycinek przyrody. Każdy badacz wie, że tylko i wyłącznie poprawne liczby i wyniki dają możliwe jak najlepsze przybliżenie lupy do obserwowanego lub wywoływanego zjawiska.  Oczywiście prócz odpowiednich i poprawnych analiz matematycznych i analiz statystycznych zależy trafność wnioskowania z danych. Niemniej metodologie opracowywane przez naukowców są zazwyczaj bardzo dokładne z tego względu, że duże doświadczenie i biegłość w operacjonalizacji konstruktów teoretycznych w zmienne pomiarowe sprawia, że zebrane liczby przystają do rzeczywistości z mniejszym lub większym błędem (gdzie i tak ten błąd pomiarowy można zazwyczaj oszacować dzięki odpowiednim technikom i metodom statystycznym).

O wykonywaniu analiz statystycznych powinno się myśleć przed wykonaniem badania lub eksperymentu.

Niekiedy wystarczą proste intuicje dotyczące wyboru przewidywanych technik analitycznych. Niemniej przy bardziej zaawansowanych projektach wykorzystuje się bardzo specyficzne i wyjątkowe obliczenia, które są opracowywane dla konkretnego przypadku badawczego. Np. analiza skalowania wielowymiarowego mającego na celu oszacowywanie euklidesowych odległości między obiektami np. pomiędzy miastami na mapie lub pojęć w pamięci semantycznej, albo nawet podobieństwa percepcyjnego związanego z oceną konkurujących ze sobą marek pod względem zbieżnych cech. Takie i inne obliczenia i opracowania powinny być artykułowane przed wykonywaniem badania oraz konsultowane z dostawcą rozwiązań statystycznych lub firmą zajmującą się analizami statystycznymi takimi jak firma Metodolog.pl. Wydaje się często, że firmy oferującą pomoc w analizach statystycznych istnieją same dla siebie. Nic bardziej mylnego. Takie firmy jak wymieniona powyżej zajmuje się szerokim spektrum pomocy naukowej w projektach ze wszystkich dziedzin nauki i w większości dziedzin szeroko pojętego biznesu. Wynika to z faktu, że metodologia badawcza, a tym samym dowodzenie o prawdzie jest, gdziekolwiek się spojrzy, taka sama. Ponad to, że wszystko można zapisać w postaci liczb i symboli powoduje, że analizy statystyczne są bardzo uniwersalną metodą weryfikacyjną liczne trendy.

Analiza statystyczna – do kogo się zwrócić?

Po porady statystyczne, usługi i pomoce warto zabiegać do porządnych firm zajmujących się tym uniwersum problemów. Wyżej wymieniona firma wydaje się najlepszym rozwiązaniem na polskim rynku dostawców praktycznych rozwiązań analitycznych i technik statystycznych. Najczęściej ludzie, studenci, doktoranci i naukowcy, a także właściciele firm czy menadżerowie poszukują pomocy statystycznych wśród najbliższych znajomych i korzystają, czyli po prostu korzystają z polecenia. Oczywiście nie ma w tym nic złego i na pewno pomoc taka dobrze wszystkich wychodzi na zdrowie. Niemniej dobre wrogiem lepszego. Firma statystyczna jaką jest Metodolog jest na pewno dobrym wyborem jeśli chodzi o podsumowanie i podkreślenie znaczenia danych zdobytych podczas badań naukowych (w projekcie pracy magisterskiej lub doktorskiej). Na pewno jest to dobry i strategiczny wybór w przypadku kiedy obliczenia, analiza i całe postępowanie analityczne ma być wykonane na bardzo profesjonalnym i wysokim poziomie jeśli chodzi o jakość wykonanej pracy. Nie ma nic bardziej cennego niż uwieńczenie, czyli wbicie złotego gwoździa w kompletny raport statystyczny z dobrze wykonanymi obliczeniami statystycznymi. Każdy badacz wie, że na straży każdej publikowanej pracy naukowej stoi lub stoją recenzenci naukowi (peer review). Zawsze w komisji recenzującej jest osoba/naukowiec znająca się na statystycznej analizie, teorii estymacji, teorii prawdopodobieństwa która chroni poprawności wykonywanych analiz statystycznych.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że ten etap recenzji jest jednym z najtrudniejszych etapów publikacji pracy naukowej. Niemniej z dobrym dostawcą usług statystycznych i pomocy obliczeniowej takie trudności są do przezwyciężenia jak większość problemów życia codziennego z którymi mamy do czynienia przez większość życia.

Jest takie stare buriackie przysłowie mówiące „Gdy rąbiący zamierza się toporem, drzewo odpoczywa”. Przenosząc to przysłowie na analogię naukową można rzec „Kiedy statystyk wykonuje obliczenia, naukowiec odpoczywa”. Trzeba nakreślić, że nie każdy statystyk sprawia, że naukowiec wypoczywa. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego dostawcy tego typu usług. Jak wiemy od teraz. Wybór jest jeden .